Registr dlužníků přístup zdarma

Registr dlužníků

Vstup do registru
Vyhledat dlužníka
Přístup do registru Zdarma
Centrální registr dlužníků

Register dlžníkov SR

Vstup do registra
Vyhľadať dlžníka
Centrálny register dlžníkov

Osobní bankroty

Vypracovat bankrot zdarma

Registr půjček

Seznam půjček

Informace

Registr dlužníků zdarma neexistuje. Mnoho deníků využívající nadpis se slovy zdarma Vás uvádějí v omyl. Registry dlužníků jsou zřízeny primárně kvůli ochraně věřitelů před klienty, kteří neplní své závazky řádně a včas. Do registru dlužníků může být zapsaný nejenom občan, ale také podnikatel nebo firma – právnická osoba.

Navzdory poměrně hodně rozšířené představě, že se jedná pouze o závazky vzniklé půjčováním peněz, je realita poněkud jiná. Do registrů se zapisují i ostatní dluhy, např. z nezaplaceného pojištění, leasingů, úhrad různých druhů energií, telefonních hovorů, nájmů, podnájmů a jiných dodávek služeb nebo dokonce i zboží

Pokud je dlužník zapsaný do registru dlužníků, má to za následek zhoršení jeho bonity. Bonita je ukazatel toho, jak je dlužník schopen dostát svým závazkům. A právě bonita patří k hlavním kritériím při poskytování mnoha půjček a úvěrů, proto většina jejich poskytovatelů nahlíží do registrů dlužníků. Jestliže v něm má zájemce o půjčku negativní zápis, může to znamenat zamítnutí žádosti o půjčku.